Privacyverklaring: 

De therapeut, Joke Willemse, heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht.

Je persoonsgegevens en het gehele dossier zijn alleen voor haar toegankelijk.

Zij respecteert je recht op inzage in deze persoonsgegevens.

Zij zal eerst vragen om toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin deze toestemming is vereist.

De facturen vormen een onderdeel van de financiƫle administratie, dat voor de belastingadviseur en belastingdienst inzichtelijk dient te zijn. De belastingdienst waarborgt de bescherming van deze gegevens.

De cliĆ«ntgegevens worden 20 jaar bewaard en daarna vernietigd.  

Joke behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.